X
Dina begärda prover
Ditt val:
logo Showa

VÅRA ÅTAGANDEN

SHOWA betyder "hitta en balans mellan olika element" på japanska. Denna princip har ända från början varit den röda tråd som löper genom vårt arv och fastställer vilka vi är i dag: ett företag som åtar sig att skapa harmoni mellan våra omgivningar och oss själva, att leda med ansvar och att vara nyskapande inom hållbara lösningar som skyddar oss människor och vår planet.

VÅRT ÅTAGANDE FÖR RÄTTVIST ARBETE

SHOWA strävar efter att förbättra arbetsförhållanden, kommunicera med intressenter och följa BSCI:s uppförandekod och bilagor. Vi anser att efterlevnad av lokala bestämmelser och de grundläggande sociala rättigheter som definieras av internationella organisationer som arbetar med arbetsmässiga och mänskliga rättigheter är en möjlighet att ytterligare förbättra arbetsförhållandena i vår integrerade leverantörskedja.

BSCI:s PRINCIPER

[ 1 ] Föreningsfrihet och rätt att ingå kollektivavtal
[ 2 ] Skälig lön
[ 3 ] Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
[ 4 ] Särskilt skydd för unga arbetstagare
[ 5 ] Förbud mot tvångsarbete
[ 6 ] Etiskt företagande
[ 7 ] Diskrimineringsförbud
[ 8 ] Skälig arbetstid
[ 9 ] Förbud mot barnarbete
[ 10 ] Inget farligt arbete
[ 11 ] Skydd för miljön

Källa: www.bsci-intl.org

VÅRT ÅTAGANDE FÖR SÄKER TILLVERKNING

REACH är en EU-förordning som har utvecklats för att bättre skydda miljön och människors hälsa mot kemiska risker. REACH är en förkortning för ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). För att säkerställa att det vi gör är säkert för miljön och människorna i den är SHOWA:s hela tillverkningsprocess utformad efter kraven i EU:s REACH-förordning. Genom att vara en fullt integrerad tillverkare kan vi garantera att alla SHOWA-produkter i dag och i framtiden kommer att förbli fria från ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

NÄR MAN FÖRSÖKER FLYTTA ETT BERG GÖR VARJE HAND SKILLNAD

Vi arbetar oavbrutet med att minska vår miljöpåverkan genom små och stora medel på våra kontor. Vi minskar pappersanvändningen genom digitalisering, implementerar stränga återvinningsprogram och uppmuntrar våra anställda att använda kollektivtrafik och cykla in till jobbet.

På våra anläggningar gör vi även vårt yttersta för att minimera miljöpåverkan. Detta gör vi till exempel genom att se till att vattnet som vi använder behandlas ordentligt efteråt så att det inte blir skadligt för miljön. När det är möjligt återvinner vi PVC-handskar som våra kunder har använt och lämnat in. Vårt arbete med att återanvända och bevara resurser i Japan och Malaysia har gett oss certifikatet ISO 14001 – en global standard inom miljöhantering som gör att vi kan fortsätta förbättra vår verksamhet.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta på sidan accepterar du användandet av cookies. läs mer.
Jag accepterar