X
Dina begärda prover
Ditt val:
logo Showa

Eco Best Technology®

Skydd och bevarande i ETT

Vi gör allt vi kan för att skapa en positiv inverkan inom vårt företag, genom våra produkter och för planeten. Vi letar alltid efter bättre sätt att hantera dagens efterfråga utan att det har någon negativ inverkan på framtiden.

Det är därför en stor del av vår forskning fokuserar på biologiskt nedbrytbara produkter och utvecklandet av fibrer som inte påverkar miljön. SHOWAs forsknings- och utvecklingsavdelning har gjort ett stort genombrott med ECO BEST TECHNOLOGY® (EBT). 

VAD GÖR EBT?

EBT påskyndar den biologiska nedbrytningen av nitril i biologiskt aktiva avfallsdeponier och anaeroba reaktorer, vilket har validerats av oberoende certifierade laboratorier med hjälp av internationellt erkända testmetoder. EBT består av organiska material som är utformade för att 6110 ska locka till sig mikrobiell aktivitet. När dessa mikroorganismer intar EBT-materialet utsöndrar de enzymer som bryter ner nitril. Slutresultatet är biogaser och inert humus.

HUR FUNGERAR EBT?

[ 1 ] EBT-material

[ 2 ] Kassering av handskar

[ 3 ] Deponi

[ 4 ] Nedbrytning med mikroorganismer

[ 5 ] Naturlig jordblandning

Skydd är vår första prioritet. Med SHOWAs revolutionerande Eco Best Technology® (EBT) tillhandahåller vi inte bara förstklassigt handskydd, utan även ett sätta att bevara vår planet för framtida generationer.När handskarna hamnar på deponin kommer mikroorganismer att konsumera, metabolisera och bryta ned EBT-materialen till tre naturliga komponenter – organisk jord, metan och koldioxid. Detta bildar gödsel och lämnar inget avfall.

EBT kräver deponi som är biologiskt aktiv för att det ska brytas ned. Det innebär att handskar med EBT inte kan börja brytas ned innan de kasseras på deponi. Dessa egenskaper har validerats av oberoende certifierade laboratorier med ASTM:s internationella testmetoder (ASTM D5511).Tänk på antalet engångshandskar som används varje dag på sjukhus, kontor, skolor, lager, laboratorier och även i våra hem. Siffrorna är astronomiska. Med EBT hjälper vi till att bevara planeten genom att påskynda varje handskes biologiska nedbrytningsprocess med upp till 100 år*. Och varje handske gör skillnad.

*Beroende på klimat och deponins plats

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta på sidan accepterar du användandet av cookies. läs mer.
Jag accepterar