X
Twoje wybrane próbki
Twój wybór:
logo Showa

Przetestuj nasze rękawice: 4-tygodniowy program próbny SHOWA

Program testów SHOWA rozpisany na 4 tygodnie to techniczny plan optymalizacji mający na celu skuteczne zarządzanie testami rękawic. Realizowany jest w 4 etapach o określonym czasie trwania. Etapy te umożliwiają ocenę możliwości rękawic Showa w porównaniu do obecnie stosowanych rękawic, a ponadto określenie preferencji użytkownika i oczekiwanych przez niego cech w zakresie komfortu, sprawności manualnej, dostosowania i trwałości rękawic. Po 4 tygodniach zostaje przedstawiony oszczędnościowy plan wymiany zgodny z europejskimi wymogami normatywnymi i uwzględniający wymogi klienta w zakresie ochrony rąk.

wszystkich wypadków przy pracy dotyczy urazów rąk, co powoduje, że oprócz urazów pleców są to najbardziej powszechne rodzaje obrażeń.*

średni koszt wypadków powodujących przerwę w pracy (FR 2011).*

średni koszt wypadków powodujących trwałą niepełnosprawność.*


*The data given is only for France, the figures are similar in all main industrialized countries. Eurostat

CZTEROTYGODNIOWY PROGRAM TESTÓW:

  • Bezpłatny
  • Techniczno-oszczędnościowy plan testów
  • Testowanie rękawic rozpisane na 4 etapy o określonym czasie trwania
  • Ocena możliwości rękawic SHOWA w stosunku do obecnie stosowanych rękawic.
  • Testowanie komfortu, sprawności manualnej, dostosowania i trwałości
  • Wskazanie preferencji użytkownika i oczekiwanych przez niego właściwości produktu
  • Po 4 tygodniach prezentacja programu ochrony rąk

JAK TO DZIAŁA

4WTP to 4-fazowa metodologia w podejściu holistycznym do optymalizacji bezpieczeństwa pracy i kosztów. Rozpoczynając od szerokiej oceny zagrożeń, określamy ryzyka na stanowisku pracy i opracowujemy testy do pomiaru wpływu skuteczności 4WTP w czasie.

1. WSTĘPNA WIZYTA I/ LUB STUDIUM STANOWISKA

 • Wizyta w Waszej firmie, która pozwoli zrozumieć, jakie są Wasze potrzeby i oczekiwania wobec ochrony rąk, pozwoli ocenić ryzyko oraz dostosować rękawice do potrzeb
 • Propozycja rękawic do testowania oraz informacje techniczne na temat ich cech i zalet 
 • Uzgodnienie produktów do testów oraz ustalenie kalendarium

2. WYDANIE PRÓBEK DO TESTÓW

 • Wręczenie pracownikom na stanowiskach próbek do testów
 • Przymiarka rękawic, dobór właściwego rozmiaru i przeszkolenie w zakresie dobrych praktyk użytkowania
 • Wskazanie długości trwania testu (najczęściej 1 tydzień)
 • Każda osoba zostaje poinformowana o tym, że testowana para rękawic ma być zachowana i zwrócona, aby umożliwić dokonanie jej oględzin w 3. tygodniu

3. OCE: OCENA TESTOWANIA PRÓBEK

 • Twój doradca SHOWA przeprowadza ankietę z użytkownikami, którzy przetestowali produkt.
 • Rękawice zostają poddane oględzinom.
 • Użytkownik wypełnia kwestionariusz oceny z formularza testowanego produktu.
 • Formularz testowy jest podpisywany przez użytkownika

4. PROGRAM OCHRONY RĄK

 • Prezentacja i ocena komentarzy zebranych w trakcie testów
 • Jeśli testy przyniosły jednoznaczne wyniki, Showa przygotuje ofertę dotyczącą testowanych produktów razem z dokumentacją techniczną
By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies to propose you the most relevant services and offers. For more details, review our cookies policy.
Click here and agree