X
Twoje wybrane próbki
Twój wybór:
logo Showa

NASZE ZOBOWIĄZANIA

SHOWA znaczy w języku japońskim „dążenie do równowagi między różnymi żywiołami”. Od samego początku ta zasada wyznaczała naszą drogę; była istotna w całej naszej historii i określa nas dzisiaj: nasza firma zobowiązuje się do tworzenia harmonii pomiędzy otaczającym światem a nami samymi, odpowiedzialnego kierowania i znajdowania pionierskich zrównoważonych rozwiązań, które chronią ludzi i planetę.

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO UCZCIWEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW

SHOWA zobowiązuje się do polepszania warunków pracy, współdziałania z zainteresowanymi stronami oraz promowania kodeksu postępowania BSCI wraz z jego załącznikami. Wierzymy, że przestrzeganie lokalnych przepisów i podstawowych norm społecznych określonych przez międzynarodowe organizacje ds. pracy i praw człowieka jest okazją do dalszego polepszania warunków pracy w naszym zintegrowanym łańcuchu dostaw.

REGUŁY BSCI

[ 1 ] Poszanowanie wolności zrzeszania się oraz prawa do negocjacji zbiorowych
[ 2 ] Uczciwe wynagrodzenie
[ 3 ] Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy
[ 4 ] Specjalna ochrona dla młodocianych pracowników
[ 5 ] Niestosowanie pracy dla odpracowania długu
[ 6 ] Prowadzenie działalności w sposób etyczny
[ 7 ] Brak dyskryminacji
[ 8 ] Uczciwe godziny pracy
[ 9 ] Niezatrudnianie dzieci
[ 10 ] Niestosowanie niepewnych warunków zatrudnienia
[ 11 ] Ochrona środowiska naturalnego

Źródło: www.bsci-intl.org

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO BEZPIECZNEJ PRODUKCJI

REACH to rozporządzenie UE, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska przed zagrożeniami chemicznymi. Skrót oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). W celu zapewnienia, że nasze działania są bezpieczne dla środowiska oraz dla ludzi, cały proces produkcyjny firmy SHOWA jest zgodny z wymaganiami europejskiego rozporządzenia REACH. Jako producent zintegrowany w 100%, jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkie obecne i przyszłe produkty SHOWA pozostaną wolne od substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

KIEDY TRZEBA PRZESUNĄĆ GÓRĘ, KAŻDA PARA RĄK SIĘ LICZY

Stale pracujemy nad obniżeniem naszego „śladu węglowego”, poprzez mniejsze i większe działania w naszych biurach: zmniejszenie zużycia papieru poprzez cyfryzację, wdrożenie ścisłych programów recyklingowych, a także zachęcanie pracowników do korzystania z transportu publicznego i rowerów przy dojazdach do pracy.

W naszych zakładach również robimy co w naszej mocy, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. Na przykład zapewniamy, że woda, którą wykorzystujemy, jest następnie odpowiednio oczyszczana, tak że nie szkodzi środowisku. O ile to możliwe, poddajemy recyklingowi zużyte rękawice PVC odbierane od naszych klientów. Nasze wysiłki w celu ponownego wykorzystywania i oszczędzania zasobów w Japonii i Malezji umożliwiły nam uzyskanie certyfikacji ISO 14001 – jest to globalny standard w zakresie zarządzania środowiskowego, który pomaga nam w stałym ulepszaniu naszych operacji.

Kontynuując przeglądanie witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie w celu zaproponowania najbardziej odpowiednich usług i ofert. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą politykę plików cookie.
Kliknięcie w tym miejscu oznacza wyrażenie zgody