X
Twoje wybrane próbki
Twój wybór:
logo Showa

NASZE ZOBOWIĄZANIA

SHOWA znaczy w języku japońskim „dążenie do równowagi między różnymi żywiołami”. Od samego początku ta zasada wyznaczała naszą drogę; była istotna w całej naszej historii i określa nas dzisiaj: nasza firma zobowiązuje się do tworzenia harmonii pomiędzy otaczającym światem a nami samymi, odpowiedzialnego kierowania i znajdowania pionierskich zrównoważonych rozwiązań, które chronią ludzi i planetę.

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO UCZCIWEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW

SHOWA zobowiązuje się do polepszania warunków pracy, współdziałania z zainteresowanymi stronami oraz promowania kodeksu postępowania BSCI wraz z jego załącznikami. Wierzymy, że przestrzeganie lokalnych przepisów i podstawowych norm społecznych określonych przez międzynarodowe organizacje ds. pracy i praw człowieka jest okazją do dalszego polepszania warunków pracy w naszym zintegrowanym łańcuchu dostaw.

REGUŁY BSCI

[ 1 ] Poszanowanie wolności zrzeszania się oraz prawa do negocjacji zbiorowych
[ 2 ] Uczciwe wynagrodzenie
[ 3 ] Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy
[ 4 ] Specjalna ochrona dla młodocianych pracowników
[ 5 ] Niestosowanie pracy dla odpracowania długu
[ 6 ] Prowadzenie działalności w sposób etyczny
[ 7 ] Brak dyskryminacji
[ 8 ] Uczciwe godziny pracy
[ 9 ] Niezatrudnianie dzieci
[ 10 ] Niestosowanie niepewnych warunków zatrudnienia
[ 11 ] Ochrona środowiska naturalnego

Źródło: www.bsci-intl.org

NASZE ZOBOWIĄZANIE DO BEZPIECZNEJ PRODUKCJI

REACH to rozporządzenie UE, przyjęte w celu poprawy ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska przed zagrożeniami chemicznymi. Skrót oznacza rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). W celu zapewnienia, że nasze działania są bezpieczne dla środowiska oraz dla ludzi, cały proces produkcyjny firmy SHOWA jest zgodny z wymaganiami europejskiego rozporządzenia REACH. Jako producent zintegrowany w 100%, jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkie obecne i przyszłe produkty SHOWA pozostaną wolne od substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

NASZE ZOBOWIĄZANIE DLA PRZYSZŁOŚCI

Zawsze poszukujemy lepszych sposobów na spełnienie wymagań dnia dzisiejszego tak, aby nie poświęcić spraw, które mogą mieć znaczenie w przyszłości. Dlatego duża część naszych działań badawczych jest poświęcona rozwojowi biodegradowalnych produktów oraz włókien, które nie wpływają niekorzystnie na środowisko.

Przełomowa dla działu badań i rozwoju firmy SHOWA R&D była technologia ECO BEST TECHNOLOGY® (EBT) – innowacja, na bazie której powstała pierwsza na świecie całkowicie biodegradowalna rękawica nitrylowa. Dzięki temu pomagamy w ochronie planety, przyspieszając biodegradację każdej rękawicy nawet o 100 lat.

 

Dowiedz się więcej o naszej technologii EBT

KIEDY TRZEBA PRZESUNĄĆ GÓRĘ, KAŻDA PARA RĄK SIĘ LICZY

Stale pracujemy nad obniżeniem naszego „śladu węglowego”, poprzez mniejsze i większe działania w naszych biurach: zmniejszenie zużycia papieru poprzez cyfryzację, wdrożenie ścisłych programów recyklingowych, a także zachęcanie pracowników do korzystania z transportu publicznego i rowerów przy dojazdach do pracy.

W naszych zakładach również robimy co w naszej mocy, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. Na przykład zapewniamy, że woda, którą wykorzystujemy, jest następnie odpowiednio oczyszczana, tak że nie szkodzi środowisku. O ile to możliwe, poddajemy recyklingowi zużyte rękawice PVC odbierane od naszych klientów. Nasze wysiłki w celu ponownego wykorzystywania i oszczędzania zasobów w Japonii i Malezji umożliwiły nam uzyskanie certyfikacji ISO 14001 – jest to globalny standard w zakresie zarządzania środowiskowego, który pomaga nam w stałym ulepszaniu naszych operacji.

Kontynuując przeglądanie witryny, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie w celu zaproponowania najbardziej odpowiednich usług i ofert. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z naszą politykę plików cookie.
Kliknięcie w tym miejscu oznacza wyrażenie zgody