X
Twoje wybrane próbki
Twój wybór:
logo Showa

KAŻDE POWLECZENIE MA INNE WŁAŚCIWOŚCI!

 
NITRYL
Wulkanizowana guma syntetyczna o właściwościach antypoślizgowych
 • Wysoka odporność na ścieranie i przecięcia Trzy razy wyższa odporność na przebicia od tej, jaką zapewnia lateks
 • Dobra wydajność mechaniczna
 • Wysoka odporność na oleje, smary i węglowodory
 • Dobra kwasoodporność, odporność na niektóre rozpuszczalniki organiczne, pestycydy, oleje oraz paliwa
 • Brak protein lateksowych
 • Termoodporność (ale brak odporności na płomień)

 

 • Względnie sztywne
 • Zwykle niska odporność na rozdarcia
 • Brak odporności na czynniki chemiczne, takie jak ketony i niektóre chlorowane węglowodory (chlorek metylenu oraz trichloroetylen)
 
NATURALNA GUMA LATEKSOWA
Naturalna guma zwykle pochodzenia lateksowego lub z drzewa kauczukowego
 • Duża giętkość i elastyczność
 • Dobra przyczepność
 • Wysoka odporność na rozerwanie i zginanie
 • Dobra odporność na ścieranie
 • Duża wytrzymałość
 • Wodoodpornośc
 • Ochrona przed słabymi kwasami, alkoholami i detergentami
 • Ochrona przed wirusami i bakteriami

 

 • Słaba odporność na czynniki chemiczne, takie jak: oleje, smary, węglowodory i rozpuszczalniki organiczne
 • Obecność protein może wywoływać alergie
 
POLIURETAN (PU)
Tworzywo sztuczne, które jest mikroporowatym elastomerem
 • Duża giętkość i elastyczność
 • Brak protein lateksowych
 • Czystość — nie pyli, jak inne polimery
 • Dobra odporność na ścieranie
 • Dobra olejoodporność
 • Nie twardnieje pod wpływem niskich temperatur
 • Nie mięknie pod wpływem wysokich temperatur
 • Wysoka wentylacja dzięki porowatej strukturze

 

 • Niska odporność na czynniki chemiczne
 • Słaba odporność na wrzątek
 
PCV (POLICHLOREK WINYLU)
Nieprzepuszczalne tworzywo sztuczne
 • Elastyczny nawet w temperaturze -20°C
 • Materiał zmiękczony plastyfikatorem
 • Dobry izolator elektryczny
 • Wysoka odporność na czynniki chemiczne

 

 • Niska odporność na przecięcia, przebicia oraz na wysokie temperatury
 • Jednorazowe rękawice z PCW mogą mieć mikroperforacje
 • Niska odporność na rozpuszczalniki
 
NEOPREN
Kauczuk chloroprenowy guma syntetyczna
 • Elastyczność i miękkość, jak w przypadku gumy naturalnej
 • Brak protein lateksowych
 • Odporność na ścieranie i przecięcia
 • Ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak kwasy, alkohole, tłuszcze, ketony, rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, oleje, smary oraz produkty petrochemiczne
 • Termoodporność oraz odporność na płomień

 

 • Słaba przyczepność, kiedy mokre
 • Brak odporności na czynniki chemiczne, takie jak rozpuszczalniki, chlorowane węglowodory
 
BUTYL
Guma syntetyczna polimer zapewniający silną ochronę przed czynnikami chemicznymi
 • Wysoka elastyczność, nawet w niskich temperaturach
 • Wysoka odporność na czynniki chemiczne, takie jak ketony (keton metylowo-etylowy, aceton) i kwasy
 • Niska przenikalność gazów

 

 • Ograniczona chwytność
 • Ograniczona manualność
 • Słaba wytrzymałość mechaniczna
 • Słaba odporność na węglowodory alifatyczne (heksan, olej napędowy, benzyna) węglowodory aromatyczne (benzen, toluen, ksylen) oraz rozpuszczalniki halogenowane (chloroform oraz chlorobenzen)
 
VITON
Guma syntetyczna polimer – ostateczna bariera
 • Chroni, kiedy już nic innego nie jest w stanie ochronić
 • Ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak PCB
 • Doskonała ochrona przed czynnikami chemicznymi, takimi jak chlorowane węglowodory alifatyczne i aromatyczne

 

 • Ograniczona chwytność
 • Ograniczona manualność
 • Nieodpowiednie do pracy z ketonami, estrami i związkami nitro
By continuing to browse the website you are agreeing to our use of cookies to propose you the most relevant services and offers. For more details, review our cookies policy.
Click here and agree