X
Jouw gevraagde monsters
Jouw selectie:

Taal uk ı

logo Showa

ONZE ENGAGEMENTEN

SHOWA betekent in het Japans 'een evenwicht zoeken tussen verschillende elementen'.Vanaf het begin vormt dit principe de rode lijn door ons erfgoed en bepaalt zij vandaag wat wij zijn: een bedrijf dat zich inzet voor het scheppen van harmonie tussen onze omgeving en onszelf, met verantwoorde en baanbrekende duurzame oplossingen om mens en planeet te beschermen.

ONZE INZET VOOR EERLIJKE ARBEID

SHOWA zet zich in om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, samen te werken met hun stakeholders en de Ethische Code en Appendices van het BSCI te onderschrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat de naleving van de plaatselijke regelgeving en de essentiële sociale normen zoals bepaald door internationale organisaties voor arbeid en mensenrechten een gelegenheid zijn om de arbeidsomstandigheden in onze geïntegreerde toeleveringsketen te verbeteren.

BSCI-Principes

[ 1 ] De rechten van vrijheid van vereniging en van het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten
[ 2 ] Eerlijk loon
[ 3 ] Gezondheid en veiligheid op het werk
[ 4 ] Bijzondere bescherming voor werkende jongeren
[ 5 ] Geen slavenarbeid
[ 6 ] Ethisch zakelijk gedrag
[ 7 ] Non-discriminatie
[ 8 ] Redelijke werkuren
[ 9 ] Geen kinderarbeid
[ 10 ] Geen onzeker werk
[ 11 ] Bescherming van het milieu

Bron: www.bsci-intl.org

ONZE INZET VOOR EEN VEILIGE PRODUCTIE 

REACH is een EU-verordening die werd aangenomen om de menselijke gezondheid en het milieu tegen chemische risico's te beschermen. REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen). Om ervoor te zorgen dat wat we doen veilig is voor het milieu en de mens voldoet het volledige productieproces van SHOWA aan de vereisten van de Europese REACH-verordening. Doordat we een 100% geïntegreerde fabrikant zijn, kunnen we garanderen dat alle SHOWA-producten vandaag en in de toekomst vrij zullen blijven van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).

ELKE HAND TELT OM SAMEN BERGEN TE VERZETTEN

We werken voortdurend aan het verlagen van onze koolstofvoetafdruk door kleine en grote acties in onze kantoren: het verminderen van het papierverbruik door digitalisering, het implementeren van strikte recyclingprogramma's en het aanmoedigen van werknemers om het openbaar vervoer en fietsen te gebruiken om naar het werk te komen.

In onze fabrieken doen we ook wat we kunnen om onze impact te minimaliseren. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat het water dat we gebruiken achteraf goed wordt behandeld, zodat het niet schadelijk is voor het milieu. Waar mogelijk recyclen we gebruikte pvc-handschoenen van onze klanten. Door onze inspanningen om hulpbronnen in Japan en Maleisië te hergebruiken en te behouden zijn we erin geslaagd de ISO 14001-certificering te behalen - een wereldwijde norm op het gebied van milieubeheer die ons helpt onze activiteiten voortdurend te verbeteren.

Door te blijven surfen op de website stemt u in met ons gebruik van cookies om u de meest relevante diensten en aanbiedingen voor te stellen, voor meer details, bekijk onze cookiesbeleid.
Klik hier en ga akkoord